Giải pháp trần chống cháy

Trần chống cháy E 240 Phút

Trần chống cháy E 240 Phút

-Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, chỉ cần 1 lớp tấm mỗi mặt đã có thể chống cháy với tính toàn vẹn  E240 phút,  Rất nhẹ, rất mỏng, và thi công rất nhanh, 

Trần chống cháy EI 150 Phút

Trần chống cháy EI 150 Phút

Hệ trần chống cháy có giới hạn EI 150 phút, khi sử dụng tấm vách PROMATECT-H

Cấu tạo hệ vách rất đơn giản,Trần ốp 2 mặt chỉ cần sử dụng mỗi mặt 1 lớp tấm PROMATECT-H dày 9mm, ở giũa là lớp cách nhiệt Rockwool dày 100mm, tỷ trọng 100kg/m3

zalo