Trần chống cháy E 240 Phút

-Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, chỉ cần 1 lớp tấm mỗi mặt đã có thể chống cháy với tính toàn vẹn  E240 phút,  Rất nhẹ, rất mỏng, và thi công rất nhanh, 


-Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, chỉ cần 1 lớp tấm mỗi mặt với lớp cách nhiệt Rockwool có thể chống cháy với tính toàn vẹn và tính cách nhiệt  EI120 phút,  Rất nhẹ, rất mỏng, và thi công rất nhanh, 

zalo