Hình Thức Thanh Toán

  • Phương thức thanh toán:

          Đợt 1: Bên mua thanh toán [50] % giá trị của hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng.

Đợt 2: Bên mua thanh toán [100] % giá trị còn lại của hợp đồng, kể từ ngày bên bán thông báo hàng tới Cảng.

  • Chuyển khoản qua ngân hàng:

*  Ngân hàng: ACB  – PGD Võ Thành Trang, Ho Chi Minh.

- Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH FIRE PRO

- Số tài khoản: 76 444 446

 

zalo