Trần chống cháy EI 150 Phút

Hệ trần chống cháy có giới hạn EI 120 phút, khi sử dụng tấm vách PROMATECT-H

Cấu tạo hệ vách rất đơn giản,Trần ốp 2 mặt chỉ cần sử dụng mỗi mặt 1 lớp tấm PROMATECT-H dày 9mm, ở giũa là lớp cách nhiệt Rockwool dày 100mm, tỷ trọng 100kg/m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo