Giải pháp Tấm Ốp Cột Thép, Dầm thép

 

- Giải pháp chống cháy an toàn cho cột thép- Dầm  bằng Tấm PROMATECT-H,

- Ốp Tấm PROMATECT-H   bao bọc xung quanh diện tích của Cột thép- Dầm thép  chống cháy, tùy theo giới hạn thời gian chống cháy cho cột thép R90 phút, R120 phút, R150 phút , chúng ta sẽ áp dụng theo chiều dày của Tấm cụ thể như:
+ Chống cháy 60 phút đến 90 phút, 120 phút  dùng duy nhất 1 lớp tấm Promatect-H dày 9mm- không cần lớp cách nhiệt (Vui lòng xem chứng nhận kiểm định bên mục các chứng nhận)
+ Chống cháy 150 phút  dùng duy nhất 1 lớp tấm Promatect-H dày 12mm- không cần lớp cách nhiệt (Vui lòng xem chứng nhận kiểm định bên mục các chứng nhận)

- Với giải pháp Tấm ốp cột, chúng ta sẽ chống cháy an toàn mà tiết kiệm chi phí, cũng như tạo sự thẩm mỹ cho dự án.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo