Giải pháp vách chống cháy

Vách chống cháy ngoài hệ E 240 phút

Vách chống cháy ngoài hệ E 240 phút

-Chỉ Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, 01 mặt đã có thể chống cháy trong thời gian E240 phút, với khả năng tính toàn vẹn được đảm bào

Vách chống cháy EI150 phút

Vách chống cháy EI150 phút

Hệ vách chống cháy có giới hạn EI 150 phút, khi sử dụng tấm vách PROMATECT-H

Cấu tạo hệ vách rất đơn giản, chỉ cần sử dụng mỗi mặt 1 lớp tấm PROMATECT-H dày 9mm, ở giũa là lớp cách nhiệt Rockwool dày 100mm, tỷ trọng >40kg/m3

 

 

Vách chống cháy EI240 phút

Vách chống cháy EI240 phút

Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, chỉ cần 2 lớp tấm mỗi mặt đã có thể chống cháy trong thời gian EI 240 phút, Tổng chiều dày của vách chống cháy này chỉ có 136mm, Rất nhẹ, rất mỏng, và thi công rất nhanh,

Vách chống cháy lan hệ EI 360 phút

Vách chống cháy lan hệ EI 360 phút

-Với tấm chống cháy Promatect- H dày 12mm, chỉ cần 2 lớp tấm mỗi mặt, ở giữa là lớp cách nhiệt Rockwool dày 100mm, tỷ trọng 100kg/m3, đã có thể chống cháy trong thời gian EI 360 phút, Tổng chiều dày của vách chống cháy này chỉ có 148mm, Rất nhẹ, rất mỏng, và thi công rất nhanh, 

zalo