NHÀ MÁY MAY MẶC POUHUNG- TÂY NINH

Dự án : NHÀ MÁY MAY MẶC POUHUNG- TÂY NINH

Địa điểm :  Khu Công Nghiệp Chà Là- Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH POUHUNG VIỆT NAM

Sản phẩm cung cấp :     + Tấm Promatect-H                                       

Áp dụng :                           Tấm Promatect-H dày 9mm, Áp dụng giải pháp ốp cột, Dầm chống cháy 90 phút                                                            

Khối lượng :                      1.450m2

Năm thực hiện :                2018