Công ty TNHH PouYuen - Tây Ninh, Việt Nam

Dự án : Xưởng may - Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Tây Ninh)

Địa điểm : Tây Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH PouYuen Việt Nam    

Nhà thầu xây dựng: Công ty cp xây dựng THIÊN GIA PHÚ

Sản phẩm cung cấp : + Tấm Promatect-H                             
                                      
Áp dụng :  Tấm Promatect-H, dày 9mm, áp dụng bọc dầm thép chống cháy 90 phút của 1 phòng mẫu

Khối lượng : 2.350 m2

Năm thực hiện : 2018