REI là gì

REI là gì?

Ký hiệu  REI ( REI 120,REI 150- R120- EI 45,EI 150) trong Qui chuẩn - tiêu chuẩn PCCC là Gì?

Như chúng ta thường thấy trong QCVN  06: 2010/BXD ( Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - Việt Nam building code on Fire Safety of Building) có nhiều cụm từ REI,EI, R vậy REI là :?

Giới hạn chịu lửa của kết cấu trong công trình xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (đơn vị tính là phút) được tính từ khi bắt đầu thí nghiệm thử chịu lửa theo chế độ gia nhiệt tiêu chuẩn (Nhiệt độ tăng dần theo thời gian từ 0 độ C cho tới trên 1500 độ C) cho đến khi xuất hiện một hoặc đồng thời các dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau:

  1. Mất khả năng chịu lực - khả năng chịu lực kí hiệu (R)
  2. Mất tính toàn vẹn - kí hiệu (E)
  3. Mất khả năng cách nhiệt - kí hiệu chữ (I)

- Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng theo từng vị trí, từng công năng của cấu kiện cần áp dụng.

- Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể được quy định trong quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện xây dựng được kí hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời gian chịu tác động của lửa( Phút)

Ví dụ: 

- Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu REI150 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba khả năng:  tính chịu lực, tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là 150 phút (tùy vào cụ thể cấu kiện áp dụng chống cháy mà xét tới nhiệt độ giới hạn là bao nhiêu)

- Cấu kiện có kí hiệu Vách Chống Cháy EI150 nghĩa là cấu kiện phải duy trì 2 khả năng là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là150 phút

**** Ngoài 1 số cấu kiện có cấu tạo và đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong phụ lục F (QCVN  06: 2010/BXD ) và giới hạn chịu lửa danh định tương ứng ghi trong phụ lục này, thì các cấu kiện kết cấu khác nếu có sử dụng vật liệu mới có khả năng chống cháy tương đương, Theo qui định thì trước khi thi công bắt buộc phải có giấy chứng nhận kiểm định từ Cục PCCC cho hệ kết cấu đó tương ứng với sản phẩm áp dụng.

                                       Một vài hình ảnh của Tấm PROMATECT-H Là sản phẩm dạng tấm ốp, Áp dụng cho

          Hệ vách chống cháy EI150, EI240, EI360

   Trần chống cháy EI90, EI120

 Ốp cột- Dầm chống cháy R90, R120,R150,

 Ốp hệ thống HVAC, ống hơi, ống khói, cáp điện....