Giải pháp chống cháy HVAC

- Các cao ốc văn phòng, các khách sạn, các Chung cưng cao tầng, các hệ thống HVAC như máng cáp điện, ống hơi, ống khói... tất cả cần phải chống cháy

- Ốp tấm PROMATECT-H  là một giải pháp hiệu quả và an toàn

- Với tùy yêu cầu thời gian chống cháy và tiết diện của hệ thống, sẽ áp dụng sử dụng chiều dày của Tấm, và có lớp cách nhiệt Rockwool hay không

- Các tấm bọc có chiều dày 9mm,12mm,15mm...