Dự án : TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC BÌNH DƯƠNG (BECAMEX IDC)

Dự án : TRUNG TÂM TRIỂN LÃM WTC  BÌNH DƯƠNG (BECAMEX IDC)

Địa điểm : KHU LIÊN HỢP ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu tư: T ỔNG CÔNG TY ĐT & PT CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC)

Sản phẩm cung cấp : + Tấm Promatect-H                             
                                      
Áp dụng :  Tấm Promatect-H, dày 9mm & 12mm, áp dụng ốp cột chống cháy R120 phút,   Trần chống cháy E 150 phút

Khối lượng: 2.500m2

Năm thực hiện : 2020