NHÀ GA SÂN BAY CAM RANH

Dự án : NHÀ GA HK QUỐC TẾ CHK QT CAM RANH 

Địa điểm : CAM RANH, KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ GA QUỐC TẾ CAM RANH-CRTC

Sản phẩm cung cấp : + Tấm Promatect-H                             
                                      
Áp dụng :  Tấm Promatect-H, dày 9mm, áp dụng Vách, Trần chống cháy EI 120 phút

Khối lượng  : 350 m2

Năm thực hiện : 2020