NHÀ MÁY MONDELEZ KINH ĐÔ BÌNH DƯƠNG

 

Dự án : NHÀ MÁY MONDELEZ KINH ĐÔ BÌNH DƯƠNG

Địa điểm :  KCN VSIP I, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Chủ đầu tư: Công ty MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM

Tổng thầu : Công ty TNHH XD TÂN VIỆT TÍN

Sản phẩm cung cấp :     + Tấm Promatect-H                                       

Áp dụng :                           Tấm Promatect-H, áp dụng cho vách chống cháy lan EI 150 phút của nhà xưởng sản xuất và kho

Diện tích :                         2.150m2

Năm thực hiện :                2020