Dự án : NHÀ MÁY POUSUNG

Dự án : NHÀ MÁY POUSUNG

Địa điểm : ĐỒNG NAI

Chủ đầu tư: 

Nhà thầu xây dựng:

+Công ty TÂN TÍN ĐỨC,

+Công ty TÍN NGHĨA ĐỨC

+Công ty  PCCC MIỀN NAM

Sản phẩm cung cấp : + Tấm Promatect-H                             
                                      
Áp dụng :  Tấm Promatect-H, dày 9mm, áp dụng bọc Cột- dầm thép chống cháy 90 phút 

Năm thực hiện : 2019-2020

Số lượng: 35.000m2