NHÀ MÁY SONION (ĐAN MẠCH)

Dự án : NHÀ MÁY SONION (ĐAN MẠCH)

Địa điểm : Lô L3-9 kHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9. TP.HCM

Chủ đầu tư: SONION  Co., ltd, (ĐAN MẠCH)

Nhà thầu xây dựng : Công ty TNHH NEMO

Sản phẩm cung cấp :     + Tấm Promatect-H

                                         + Lớp cách nhiệt Rockwool

Áp dụng :                           Tấm Promatect-H, áp dụng cho vách chống cháy lan EI 150 phút của sản xuất và khu văn phòng

Khối lượng :      1.250 m2

Năm thực hiện : 2019