CHUNG CƯ LA ASTORIA (Quận 2 )

Dự án : CHUNG CƯ LA ASTORIA (Quận 2 )

Địa điểm : 383 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG

Nhà thầu xây dựng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN GIA HƯNG

Sản phẩm cung cấp :     + Tấm Promatect-H                                         

                                 

Áp dụng :                           Tấm Promatect-H, Tấm dày 9mm, sử dụng cho 1 số Cửa chống cháy của khu vực Cầu thang, cầu thanh thoát hiểm

Khối lượng : 350 m2

Năm thực hiện : 2019