TRUNG TÂM KHO VẬN UNIDEPOT

 

Dự án : TRUNG TÂM KHO VẬN UNIDEPOT - KHO 3

Địa điểm : Số 9 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Tới, huyện Nhà Bè, Thành Phố HCM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần DEPOT SAIGON

Nhà thầu xây dựng : Công ty TNHH Thép Việt Bình Dương

Diện tích nhà Kho :  246m x 96m

Sản phẩm cung cấp :     + Tấm Promatect-H

                                         + Keo Promaseal-A

Áp dụng :                           Tấm Promatect-H, áp dụng cho vách chống cháy lan EI 150 phút của nhà Kho

Số lượng cung cấp  : 2.400m2 Tấm

Năm thực hiện : 2018